© Sophie Rodin  |  Adr. atelier: Sykehusveien 2, 1385 Asker  |  Mobil: +47 994 72 042  |  org.nr.: 985135312  | Click to see my email
Sophie Rodin    SOPHIE RODIN
Min bok, min stemme, tegning med demenssyke 2019-2022

Min bok, Min stemme er et sosialt kunstprosjekt. I dette prosjektet tegner jeg sammen med beboere på sykehjem Asker og Lier kommune. Personer med demens er en ekstra sårbar gruppe, de er lite synlige i offentligheten og har vanskelig for å komme til ordet, også i sine nære omgivelser. Når det verbale språket er svekket på grunn av sykdom, kan det visuelle utrykksrommet gi oss nye måter å snakke sammen på.

I samlingene tegner vi sammen på store ark hvor alle er likeverdige deltakere. Tegneprosessen gir oss en felles opplevelser som gjør at vi begynner å se på hverandre med nye øyne. Eller vi tegner hver for oss, hvor tegningene fremmer kommunikasjon. Tegningene er ytringer som viser et stort mangfold av personligheter, erfaringer og utrykk, og de eldre får vist frem flere sider av seg selv.
Sophie Rodin, teaching artist