© Sophie Rodin  |  Adr. atelier: Sykehusveien 2, 1385 Asker  |  Mobil: +47 994 72 042  |  org.nr.: 985135312  | Click to see my email
Sophie Rodin    SOPHIE RODIN
Placeholder image

CV

Sophie Rodin
, Født 31. 10. 1965, Oslo
Atelier: Dikemark, Sykehusveien 2, 1385 Asker
sr@sophierodin.no
www.sophierodin.no
Org. Nr. 985135312

Utdannelse
2011-2013 PPU, praktisk pedagogisk utdanning, Høgskolen i Østfold
2014 Teaching Artist, Høgskolen i Volda
1987-1992 SHKS Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo, hovedfag

Prosjekter
2022 artist in residency, Lier, i regi av Tenthaus
2021 – 2022 Min bok, min stemme. Tegning med demenssyke
2018 -2019 Analoge koblinger, Min Bok, Min stemme – sosialt tegneprosjekt, Asker.
2019-2020 Floating Transitions. Kunstnerbok, basert på feltarbeid i Uganda
2018 Stedsrelatert kunstprosjekt, Lesbos, Hellas
2017 Kunstprosjekt i samarbeid med Refstad asylmottak. Utstilling av artist books på Serieteket, Oslo
2016 Tegneprosjekt, I overgangen mellom da og når, i samarbeid med Dikemark asylmottak og Kunst Rett Vest
2016 Tegne-performance i samarbeid med Vertavokvartetten og Vestfossen kunstlaboratorium

Publisering Kunstnerbok
2018 At Home in the World II, tegning/tekst/collage
2019 At Home in the world III, tegning/tekst/collage
2018 A room with a view, Stedsrelatert Artist Book, Kefalonia Hellas.
2018 At Home in the World 1, Stedsrelatert Artist book, Uganda.
2016 I overgangen mellom da og når, tegninger/tekster
2014 A streetscape, tegninger
2010 Associations, tekster
2009 Fjærpennen, tegneserie. ISBN: 978-82-99809009

Andre publiseringer
2022 Alt flyter, nedtegnelser 2020-2022
2017 Comics in social work -10 years experience in Palestinian refugee camps
2016 Rapport, My Book, My Voice 2014-2016, tegneworkshops med flyktninger. ISBN: 978-82-997816-1-9
2011 Rapport, X-Art a cultural education program from Norway to Lebanon 2009-2011.
2008 Flyktning i Libanon, fra al Naqba til Nahr el Bared. ISBN: 978-82-997816-0-2
2006 Via Maris. ISBN: 10 82-303-0687-7

Separatutstillinger
2019 At Home in the World, Victoria Square Project, Athens, Greece
2019 Analoge Koblinger, installasjon, Asker Biblotek, Norge
2017 Gylne øyeblikk, Buskerud Kunstsenter, Drammen
2009 Fjærpennen, Buskerud Kunstsenteret, Drammen
2002 Lier Kunstforening
2001 Kihlegalleriet, Horten
2001 Lychepaviljongen, Drammens Museum

Års- og regionsutstillinger
2022, 2019 Kunstbokmessen Bastard, Lillehammer
2018 Bergen Art Book Fair
2018 Drammens Museum, Kunst Rett Vest
2017 Fossekleiva, Kunst Rett Vest
2016 Lien, Dikemark, Kunst Rett Vest
2018 Drammens Museum
2017 Fossekleiva Kultursenter Kunst Rett Vest
2015 Hennie Onstad Kunstsenter, Kunst Rett Vest
2009 Dialog, Kunstsenteret i Buskerud, Drammen
2009 Galleri Trafo, Asker, Kunst Rett Vest
2008 Arena Vestfossen, Kunst rett vest
2007 Slambassenget i Slemmestad, Asker
2007 Østlandsutstillingen
2014, 2013, 2008, 2007, 2002, 2000, 1999, Novemberutstillingen, Drammen Museum
1999 Østlandsutstillingen

Gruppe- og kollektivutstillinger (i utvalg)
2018 Ionion center for the Arts and Culture, Hellas
2016 Heggedal Kunstfabrikker
2016 Tegnerforbundet, vårutstilling/juleutstilling
2015 Kunstsenteret i Buskerud
2010 Kongsberg høstutstilling
2009 Kunstnerboken, Tegnerforbundet, Oslo

Kunst i offentlig rom
2011 Lerberg Barnehage, Hokksund
2005 Beit Atfal Assomoud, Cultural center, Lebanon
2004 Beit Atfal Assomoud, Cultural center, Lebanon
2001 Hegg skole, Lier
1999 Posten SDS, Oslo

Stipend og prosjektstøtte
2018 Norsk Kulturråd, prosjektstøtte, Analoge koblinger
2018 Ionion Center for the Arts and Culture, Hellas. SEA(S) ARTS PRIZE 2018 tildelt for arbeidet A Room with a view
2016 Norsk Kulturråd, prosjektstøtte
2011 Reisestipend, St Croix, Karibia, Tegnerforbundet
2005 Muralt kunstprosjekt, Libanon), Norske Kunsthåndverkere (Nord Sør midler)
2005 Muralt kunstprosjekt, Libanon. Office for Contemporary Art Norway (OCA International support)
2000 Statens reise og studiestipend

Verv/Fagpolitisk arbeid
2017-19 Styremedlem Buskerud Kunstsenter
2012-2016 Styremedlem og kunstnerisk jury, Buskerud Bildende Kunstnere (BBK)
2009 Styremedlem og kunstnerisk jury, Østlandsutstillingen
2007-2009 Styremedlem og kunstnerisk jury, Tegnerforbundet
2004 – 2017 Styreleder i stiftelse Forum for kultur og internasjonalt samarbeid

Medlemskap
Norske Billedkunstnere
Buskerud Bildende kunstnere
Tegnerforbundet
Asker bildende kunstnere